BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją inwestycji pod nazwą: Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo- rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego.

 

Treść zapytania ofertowego w załączeniu.

Dokumentacja projektowa ww. inwestycji znajduje sie pod adresem: http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=7754

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 paź 2016 15:08
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2016 18:44
Data edycji: wtorek, 8 lis 2016 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 lis 2016 07:57
Artykuł był czytany: 875 razy
Ilość edycji: 1