BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych została wybrana Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska Uzasadnienie: W wyniku ogłoszenia o naborze do prowadzenia ww programu, aplikacje złożyła jedna kandydatka: Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska. Złożona aplikacja spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.