BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza do złożenia ofert na dostawę kserokopiarki wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego, przeszkoleniem z obsługi urządzenia oraz dodatkowego kompletu tonerów.
Pliki do pobrania: