BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem – Nidzie ze studni wierconej  w miejscowości      Ruciane – Nida przy ul. Słowiańskiej 16 A                                

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż. Antoni Długołęcki

 

Pisz, 2005-01-17

 

Data powstania: wtorek, 18 sty 2005 07:34
Data opublikowania: wtorek, 18 sty 2005 07:38
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lut 2005 12:21
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2047 razy