BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowosci Piaski gm. Ruciane-Nida
Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

          w Piszu

          Wydział

Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

                                                       Na podstawie art. 31-32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej „Malinka” zlokalizowanej na istniejącym kominie - teren Ośrodka Szkoleniowego TP SA w miejscowości Piaski gm. Ruciane-Nida  na działce oznaczonej  nr geod. 9/1.

                                  W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 3E tut. Starostwa w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                 

 

 

Pisz, dnia 14 stycznia 2005r.

                 

             Z up. Starosty

               inż. Jerzy Maślanik

               Naczelnik Wydziału

               Zagospodarowania

       Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: piątek, 14 sty 2005 13:57
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2005 14:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2005 11:02
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 2142 razy