BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Katarzyna Modzelewska, zam. Kożuchy. Osoba ta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.