BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe wnioski o stypendium uczniów

Nowa strona 1

                          

ZPORR

Zintegrowany Program

Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

 

Zarząd Powiatu w Piszu

ogłasza rekrutacje wniosków o stypendia, w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

dla Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach finansowanych ze środków Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Piskiego.

 

Wnioski o stypendia dla studentów należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2004 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pok. 1) Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz, tel. 424 11 42.

Wnioski o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należy składać w terminie do dnia 22 grudnia br. u dyrektorów szkół.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia wniosku do Starostwa Powiatowego w Piszu lub dyrektora szkoły.

 

Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów, składające się z:

  1. Wniosku o stypendium z logo Unii Europejskiej
  2. Oświadczenie o dochodach rodziny za 2003r. z logo Unii Europejskiej
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  4. Zaświadczenie w właściwego Urzędu Gminy o zameldowaniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o zameldowaniu studenta.
  5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem z dodatkową informacją czy powtarzała, lub nie powtarzała rok akademicki.

Regulaminy stypendialne, formularze wniosków oraz oświadczenia o dochodach rodziny dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz, pok. 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego: www.powiat.pisz.pl.

WAŻNE!!!

Przyjmowane będą tylko i wyłącznie wnioski z zachowaniem ustaleń Unii Europejskiej dotyczące publikacji logo Unii oraz Europejskich Funduszy Wsparcia.

W/w loga powinny znaleźć się na wniosku o stypendium oraz oświadczeniu o dochodach za rok 2003 w niezmienionym kształcie i kolorystyce jak dostępne na niniejszej stronie internetowej: www.powiat.pisz.pl.

 

UWAGA!!!

Inne wymagane regulaminem przyznawania stypendiów dokumenty nie ulegają zmianie, należy wypełnić tylko nowy wniosek i oświadczenie, na których znajduje się logo Unii Europejskiej.

Data powstania: wtorek, 14 gru 2004 09:26
Data opublikowania: wtorek, 14 gru 2004 09:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sty 2005 10:30
Opublikował(a): Marek Kozikowski
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 2297 razy