BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7004/149/2004

Sprzedaż nieruchomości położonych na ternie wsi Oblewo i Zabielne gmina Biała Piska
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 29.11.2004 r.

     

Ogłoszenie G.7004/149/2004

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

     
I. Położenie nieruchomości obręb Oblewo gmina Biała Piska
   Numer księgi wieczystej 26472
       
    A. Numer działki 1/1
         Powierzchnia nieruchomości 24,60 ha
         Cena nieruchomości 74.420,- zł.
         Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: PsIV – 15,97 ha, PsV – 8,63 ha.
      

 

     B. Numery działek   2/1, 3/2, 4/1, 5, 7
         Powierzchnia nieruchomości 16,35 ha
         Cena nieruchomości

47.485,- zł.
         Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 0,76 ha, RVI – 0,70 ha, ŁIV – 10,45 ha, ŁV – 3,58 ha,    PsVI – 0,84 ha, W – 0,02 ha.
     
     C. Numery działek 11/1, 11/2, 11/3, 11/4
          Powierzchnia nieruchomości 6,60 ha
          Cena nieruchomości 19.168,- zł.
          Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 1,35 ha, ŁIV – 1,52 ha,  ŁV – 2,70 ha, PsV – 0,78 ha, W – 0,25 ha.
     
    D. Numery działek 22/2, 22/3
         Powierzchnia nieruchomości 12,89 ha
         Cena nieruchomości 35.242,- zł.
         Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 3,69 ha; RVI – 1,07 ha,  ŁV – 4,46, ha, PsVI – 1,58 ha, LsV – 0,15 ha,  N – 1,47 ha, W – 0,47 ha.
     
     E. Numery działek 51/1, 51/3
          Powierzchnia nieruchomości 5,38 ha
          Cena nieruchomości 14.709,- zł.
          Opis nieruchomości

nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 0,75 ha, ŁVI – 0,79 ha, PsV – 3,68 ha, N – 0,13 ha, W – 0,03 ha.

     
      F. Numery działek 54, 89/1
          Powierzchnia nieruchomości 5,50 ha
          Cena nieruchomości 15.586,- zł.
          Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RIVb – 1,14 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 2,81 ha, PsV – 0,39 ha.
     
      G. Numer działki 63/6
           Powierzchnia nieruchomości 4,36 ha
           Cena nieruchomości 12.063,- zł.
           Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RV – 4,35 ha, ŁV – 0,01 ha.
     
II. Położenie nieruchomości obręb Zabielne gmina Biała Piska
     Numer księgi wieczystej 21023
     Numery działek 90, 105, 109/2
     Powierzchnia nieruchomości 16,72 ha
     Cena nieruchomości 42.004,- zł.
     Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana o użytkach gruntowych: RVI – 7,09 ha, PsIV – 6,50 ha, PsV – 1,82 ha, PsVI – 1,20 ha, N – 0,11 ha.
     
1. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XVI/77/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2004 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta i gminy Biała Piska i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Biała Piska.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi na w formie aktu notarialnego.
4. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
5. Nabywca winien się liczyć ze skutkami (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
6. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 12.01.2005 r.
8. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.12.2004 r. do dnia 22.12.2004 r.
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: środa, 1 gru 2004 14:44
Data opublikowania: środa, 1 gru 2004 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2004 13:53
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2485 razy