BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane-Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, w siedmiu częściach:

 

Część 1- Dostawa mięsa i wyrobów garmażeryjnych

 

Część 2- Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

 

Część 3- Dostawa artykułów mleczarskich

 

Część 4- Dostawa warzyw, owoców

 

Część 5- Dostawa mrożonek

 

Część 6- Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

Część 7- Dostawa jaj

 

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g do SIWZ.

 

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia- od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Data powstania: piątek, 26 cze 2015 13:47
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 13:51
Data edycji: piątek, 10 lip 2015 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 14:31
Opublikował(a): Halina Pańkowska
Zaakceptował(a): Halina Pańkowska
Artykuł był czytany: 1183 razy
Ilość edycji: 1