BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Doradca do spraw osób niepełnosprawnych

Doradzi, pomoże, wytyczy ścieżkę załatwiania sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do korzystania z pomocy doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Doradca do spraw osób niepełnosprawnych przyjmuje w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2
tel. 087 424 11 38
Godziny przyjęć:
 wtorek – 11.30-14.30
 piątek – 11.30-15.30

Pliki do pobrania: