BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD - 2015"

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 424 11 39 Osoba do kontaktu - Pani Anna Augustynowicz.

Termin składania wniosków:
1. Moduł I – od 16 marca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.
2. Moduł II :
A. od 16 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego (2014/2015r.) roku szkolnego/akademickiego – MODUŁ II
B. od 01 września 30 września 2015 r. Termin zakończenia przyjmowania w wniosków w ramach programu dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016r. – MODUŁ II
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie i składania wniosków
w ramach programu „Aktywny samorząd”:
1. W ramach programu będzie realizowany Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2. W ramach programu będzie realizowany Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Zespół do spraw osób starszych i niepełnosprawnych pok. nr 2, a także na stronie internetowej http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=48 w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Pliki do pobrania: