BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o postępowaniu wodnoprawnym

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie  udzielenia Nadleśnictwu Maskulińskiemu  z siedzibą w Rucianem Nidzie ,pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej nr 2 na terenie Osady Leśniczego Leśnictwa Wejsuny  w miejscowości Wejsuny 1 gmina Ruciane Nida powiat piski , województwo warmińsko - mazurskie

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż. Antoni Długołęcki

 

 

 

Pisz, 2004-09-29

 

Data powstania: środa, 29 wrz 2004 09:06
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2004 09:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2004 13:14
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1822 razy