BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w okresie od października do grudnia 2014 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Piszu przy ul. Piaskowej 2 (sekretariat, pokój nr 5 do godziny 13.00 do dnia 19.09.2014 r.

Pliki do pobrania: