BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy na spotkanie osoby niepełnosparwne.

REALIZACJA PROGRAMU - "AKTYWNY SAMORZĄD".
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd”. PCPR w Piszu informuje, iż realizuje w 2014 roku program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program umożliwia osobom niepełnosprawnym uzyskanie, m.in.: dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym, dofinansowania zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, dofinansowania kosztów uzyskania prawo jazdy kat. B, pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, kończyny protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2w dniu 14 lipca 2014 r. o godzinie 8:30. Zapraszamy.