BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Nabór uczestników do programu
Osoby chętne do programu mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu do 31 marca 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Uczestników do programu zgłaszają: Policja, Sąd Rejonowy w Piszu, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Do programu można również zgłosić się z własnej woli. Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii oraz osób, które nie są sprawcami przemocy.
Założenia programu:
• powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie,
• uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
• uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
• rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
• opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użycia siły i przemocy,
• nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
• naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
• naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy prowadzony jest według programu Duluth Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu pod numerem tel. (87)424-11-38 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, pokój nr 2.