BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12- 220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
- zrębek drzewnych spełniających wymagania normy PN-91/D-95018 w szacunkowej ilości około 288 mp
oraz
- drewna opałowego średniowymiarowego w szacunkowej ilości 72 mp.
Wymagane parametry jakościowe zrębek:
- zrębka drzewna wyprodukowana za pomocą rębaka bębnowego, z drewna niepełnowartościowego iglastego,
- wartość opałowa minimalna- 9 GJ/ t,
- wilgotność- do 22 %,
- frakcja w przedziale 3x 3 x 3 cm do 8 x 3 x 2 cm, nie dopuszcza się frakcji ponadwymiarowych.
Dostarczane zrębki drzewne muszą posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości, który Wykonawca dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego. Zrębka nie może być: zbutwiała ani zgnita, zanieczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, liśćmi, trocinami, igliwiem, nie może zawierać żadnych innych dodatków, które mogłyby uszkodzić kocioł lub inne urządzenia. Dopuszczalna zawartość kory- max. 5% dostarczanej partii zrębek.
Dostawa zrębek drzewnych będzie realizowana w czterech partiach, każda po 72 mp, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia telefonicznego zamówienia. Miejsce dostaw:
1) kotłownia przy ul. Polnej 2 w Rucianem- Nidzie.
Dostawa zrębek może odbywać się wyłącznie samochodami samowyładowczymi.
Wymagane parametry jakościowe drewna opałowego:
- drewno opałowe średniowymiarowe pozyskane z twardych drzew liściastych w kl. S4,
- postać szczapy o wilgotności 18- 25 %,,
- wymiary: maksymalna długość 50- 60 cm, maksymalna średnica- 10- 15 cm.
Dostawa drewna opałowego będzie realizowana w dwóch partiach, każda po 36 mp, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia telefonicznego zamówienia. Miejsce dostaw:
1) kotłownia przy ul. Polnej 2 w Rucianem- Nidzie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 mar 2014 13:56
Data opublikowania: środa, 5 mar 2014 13:59
Data edycji: środa, 19 mar 2014 14:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 08:56
Opublikował(a): Halina Pańkowska
Zaakceptował(a): Halina Pańkowska
Artykuł był czytany: 1197 razy
Ilość edycji: 1