BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że przy PCPR funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych.

Grupa wsparcia "RODZINA ZASTĘPCZA NA PLUS"

Głównym celem grupy wsparcia jest zapewnienie

pomocy i wsparcia osobom sprawującym piecze

zastępczą poprzez wskazanie sposobów rozwiązywania

konfliktów pomiędzy rodzicami zastępczymi i dziećmi,

rozwiązywanie pojawiających się problemów w rodzinach,

upowszechnienie wiedzy z zakresu przyczyn zachowań

agresywnych u dzieci, trudności w wieku dojrzewania, wymiany własnych doświadczeń.

W Ramach grupy wsparcia rodziny zastępcze zostały objęte pomocą w postaci:

  • Grupy wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych,
  • Konsultacji indywidualnych dla dzieci z rodzin zastępczych,
  • Warsztatów kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży.