BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W POWIECIE PISKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”

Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych: posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ,zamieszkujących teren Powiatu Piskiego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej 18 - 64 lat
Młodzież w ramach Programu Aktywności Lokalnej w wieku od 15 roku życia, zamieszkująca teren Powiatu Piskiego
Zadania realizowane w projekcie 2014r dla osób niepełnosprawnych :
Kursy zawodowe
Turnus rehabilitacyjny (14 dniowy)
Warsztaty z rękodzieła
Spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym
Spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Klubie Samopomocy
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej osoby niepełnosprawnej.
Zadania realizowane w projekcie 2014r dla młodzieży w ramach PAL-u:
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty z rękodzieła
Zajęcia ekologiczno- przyrodniczo-historyczne
Wyjazd do Trójmiasta (3 dniowy)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
zapraszamy do biura projektu
PCPR u. Piaskowa 2
12-200 Pisz
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
Tel. (87) 424 11 38 lub (87) 424 11 39

Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronie internetowej:
www.samodzielnosc.powiat.pisz.pl

Pliki do pobrania: