BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na zorganizowaniu szkolenia/warsztatów grupowych oraz zapewnienia indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zamawiający działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na zorganizowaniu szkolenia/warsztatów grupowych oraz zapewnienia indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku do pobrania.

Sporządził: Marcin Kamiński
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 lip 2013 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lip 2013 13:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 wrz 2013 08:40
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1182 razy