BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o zmianie SIWZ

Przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na zorganizowaniu szkolenia/warsztatów grupowych oraz zapewnienia indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zastąpieniu dotychczasowej treści kolumny 5 w pozycji nr 2 tabeli znajdującej się w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegóły zmiany SIWZ znajdują się w pliku do pobrania.

sporządził: Marcin Kamiński
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 lip 2013 15:21
Data opublikowania: wtorek, 16 lip 2013 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 13:41
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 965 razy