BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na zorganizowaniu szkolenia/warsztatów grupowych oraz zapewnienia indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1) nazwa przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej polegającej na zorganizowaniu szkolenia/warsztatów grupowych oraz zapewnienia indywidulanego doradztwa dla uczestników projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2) nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) usługi szkoleniowe 80500000-9,
b) usługi doradztwa 85312320-8,
3) przedmiot zamówienia obejmuje:
• przeprowadzenie szkolenia w 2 etapach w zakresie marketingu i przedsiębiorczości dla 102 osób podzielonych na 4 grupy, łączny wymiar zajęć – 160 godzin, 40 godzin na grupę,
• przeprowadzanie w 2 etapach usługi doradztwa indywidulanego dla każdego uczestnika szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów z prowadzeniem przyszłej działalności gospodarczej, łączny wymiar zajęć – 204 godzin, 2 godziny na osobę

4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5) przyjętą jedną godzinę zajęć dydaktycznych usługi szkolenia/warsztatów, należy rozumieć jako 45 minut i maksymalnie 15 minut przerwy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dwóch godzin dydaktycznych szkolenia tj. 2x45+15 minut przerwy oraz jednej przerwy obiadowej 30 minutowej.
6) przyjętą jedną godzinę usługi doradztwa indywidualnego, należy rozumieć jako 60 minut.
7) nie dopuszcza się możliwości dołączenia do wskazanej przez zamawiającego grupy uczestników projektu innych osób niż skierowanych przez zamawiającego (np. osób z wolnego naboru),
8) usługa szkoleniowo-doradcza, która jest przedmiotem zamówienia będzie odbywała się w Piszu, a podana ilość osób w nich uczestnicząca stanowi maksymalny poziom zamówienia, zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób o maksymalnie 10%, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

sporządził: Marcin Kamiński
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lip 2013 12:31
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2013 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lip 2013 13:41
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1113 razy