BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013.

W dniu 28.06.2013r. przeprowadzono nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013. W naborze uczestniczyło 3 kandydatów spełniających wymogi formalne. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Panią Olgę Bałdyga zam. Babrosty. Osoba ta wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania pracy na stanowisku referenta oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym.
Data powstania: piątek, 5 lip 2013 10:53
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2013 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 08:56
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1504 razy