BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osoby na stanowisko: INFORMATYKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „ Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poszukuje osoby na stanowisko: INFORMATYK
Opis stanowiska:
- obsługa informatyczna strony internetowej
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka)
- umiejętność administrowania siecią komputerową
- doświadczenie w programowaniu, wdrażaniu oprogramowaniu (software)
- umiejętność konfiguracji sieci
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- umiejętność tworzenia stron internetowych
- znajomość założeń POKL
Oferta:
- umowa zlecenie
- nienormowany czas pracy
- zatrudnienie do 31.12.2014 r.
Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy (CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 ( 10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko informatyka”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.
Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
p.o Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 09:45
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 09:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:00
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1618 razy