BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania Or.272.1.11.2013

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ZADANIE PN. ŚWIADCZENIE USŁUG PERSONELU ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. „MAZURSKI WILK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Powiat Piski - informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W postępowaniu Or.272.1.11.2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia następujących Wykonawców:

a) CZĘŚĆ I zamówienia – pełnienie funkcji doradcy zawodowego w Giżycku:

Agnieszka Filipczyk
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 18/17


Wybrany Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) CZĘŚĆ II zamówienia – pełnienie funkcji doradcy zawodowego w Węgorzewie:

Agnieszka Filipczyk
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 18/17


Wybrany Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Starosta Powiatu Pisz
/-/
mgr Andrzej Waldemar NowickiPełna treść zawiadomienia o wynikach postępowania oraz informacje wymagane przez art. 92 ust. 1 ustawy Pzp znajdują się w pliku do pobrania (format PDF).

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 maj 2013 10:36
Data opublikowania: środa, 22 maj 2013 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 10:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1186 razy