BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

w postępowaniu Or.272.1.11.2013 na przedmiot zamówienia świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Or.272.1.11.2013 na przedmiot zamówienia świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.


Projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w pliku do pobrania (format pdf)
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 12:01
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 12:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2013 12:37
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1117 razy