BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.1.11.2013

w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości poniżej 200 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług personelu związanych z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przy realizacji projektu pn. Mazurski wilk przedsiębiorczości

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 72663 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w przetargu oraz miejsca i terminu składania ofert znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) wraz z załącznikami. Pliki można pobrać w formacie pdf.

Projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 14:16
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 13:38
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1224 razy