BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywny Samorząd

PROGRAM CELOWY PFRON pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” Informujemy, że Powiat Piski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Moduły w ramach, których można ubiegać się o dofinansowanie: - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT) Termin składania wniosków: Moduł 1: 01 maja – 30 września 2013 Moduł 2: 01 maja 2013 r. – 30 maja 2013 r. 30 sierpnia 2013 r. – 30 września 2013 r. Miejsce składania wniosków: PCPR Pisz, ul. Piaskowa 2, pokój Nr 2. Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD. Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać od pracownika PCPR realizującego program p. Anny Augustynowicz w siedzibie PCPR lub pod nr tel. 87 424-11-39. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2013 13:15
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2013 13:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:01
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 2921 razy