BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na zakup sprzętu komputerowego

Nowa strona 1
   

Pisz, dnia 24.06.200r

 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 
     
 
   

 

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu
adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
telefon/fax.: (0-87) 423-35-05

 
     

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

   
  1.  Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

  2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  3. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

  4. Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100%

  5. Termin realizacji zamówienia: 15 dni od podpisania umowy.

  6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, p. Dariusza Rakowskiego w siedzibie Zamawiającego pok. 3, 21 tel. (0 87) 423-35-05, drogą pocztową oraz pobrać ze strony internetowej BIP Starostwa: www.bip.powiat.pisz.pl.

  7. Oferty należy składać do 12 lipca 2004 do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

  8. Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca 2004 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

  9. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

 

 

     
   

Starosta Powiatu Piskiego

mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 cze 2004 13:29
Data opublikowania: czwartek, 24 cze 2004 13:32
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lip 2004 09:46
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1623 razy