BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 6825.9.2012

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 11.04.2013 r.

Wykaz G. 6825.9.2012

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pisz m   m. Ruciane – Nida ul. Gałczyńskiego,

 

 

 

Numer działki

 –

 192/258, 192/275

 

 

 

Powierzchnia łączna działek     

 –

 0,5268 ha

 

 

 

Numer księgi wieczystej

 –

 33090

 

 

 

Cena nieruchomości gruntowej

 –

 301.953,- zł

 

 

 

Opis nieruchomości       

 –

Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem UA – teren z istniejącymi obiektami adaptowanymi na usługi nie uciążliwe.

 

 

 

1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18 marca 2013 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

2.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.04.2013 r. do dnia 06.05.2013 r.

 

       

 

Data powstania: czwartek, 18 kwi 2013 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 22 kwi 2013 08:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 maj 2013 13:33
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1461 razy