BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku, Pranie 1, 12-220 Ruciane- Nida, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę budynku Muzeum położonego we wsi Ogródek, 12- 250 Orzysz, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 kwi 2013 14:03
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2013 12:30
Data edycji: piątek, 12 kwi 2013 12:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2013 13:38
Opublikował(a): Wojciech Kass
Zaakceptował(a): Wojciech Kass
Artykuł był czytany: 1583 razy
Ilość edycji: 4