BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.7.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM NIDZIE”, ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARAMI ROBÓT POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2316/12 (odpis wyroku otrzymany 21 listopada 2012 r.) Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr Or.272.1.7.2012.

Starosta Powiatu Pisz
/-/
mgr Andrzej Nowicki
Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2012 11:00
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2012 11:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 gru 2012 10:20
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 981 razy