BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

dotyczy: usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100)
Powiat Piski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu, informuje, że w dniu 22 listopada 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ dot. usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy zł 00/100), o następującej treści:


1.Czy Zamawiający, w celu porównywalności oferty, może podać datę uruchomienia kredytu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia porównywalności ofert należy przyjąć datę uruchomienia kredytu 20 grudnia 2012 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że rzeczywista data uruchomienia kredytu zależeć będzie od terminu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

2. Czy spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi w dniu 31.01.2013 r.?
Odpowiedź: tak.
Data powstania: piątek, 23 lis 2012 07:59
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 08:01
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2012 09:05
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 903 razy