BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie wodnoprawne

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego z drogi wojewódzkiej nr 667 w miejscowości Drygały

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania

 

Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego z drogi wojewódzkiej nr 667 w miejscowości Drygały

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

inż. Antoni Długołęcki

 

 

 

Pisz, 2004-04-30

 

Data powstania: wtorek, 4 maj 2004 08:32
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 maj 2004 08:35
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1609 razy