BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.8.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU NAD INWESTYCJĄ PN. „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM NIDZIE” PROWADZONĄ PRZEZ POWIAT PISKI.
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru nad inwestycją pn. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie” prowadzoną przez Powiat Piski, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:

Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski, ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż wykazał on, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, o przyznanej poszczególnym ofertom punktacji znajduje się w pliku do pobrania (plik w formacie pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 paź 2012 10:27
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2012 10:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2012 11:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1010 razy