BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.7.2012 „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Or.272.1.7.2012.

1. Załącznik nr 19 do SIWZ – przedmiar robót branża sanitarna otrzymuje brzmienie jak w załączeniu

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz zmieniony zał. nr 19 do SIWZ (przedmiar robót: branża sanitarna) znajdują się w plikach do pobrania (format pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 12:54
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 13:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 10:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1110 razy