BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”,
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że dnia 12 września 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, o następującej treści:

Pytania:
W przedmiarze branży sanitarnej występują następujące różnice pomiędzy zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej:
- poz. nr 54 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – Manometr tarczowy M 100 (0-0,6) – 2 szt, natomiast w zestawieniu materiałów jest Manometr tarczowy M100 (1,0[MPa]) – 12 szt.

- poz. nr 55 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – Termometr tarczowy bimetaliczny 63 mm z czujnikiem 50 mm zakres 0stC – 4 szt., natomiast w zestawieniu materiałów Termometr tarczowy bimetaliczny 63 [mm] z czujnikiem 50 [mm], zakres pomiar. 1-120stC – 6 szt.

- poz. nr 71 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – występuje Otuliny z wełny mineralnej z płaszczem z folii PVC systemy TERMROCK firmy Rockwool średnica wewn. 76[mm] gr. izolacji 70 [mm] Dn 65 mm – 28 m, natomiast w zestawieniu materiałów jest jw. tylko: średnica wewn. 76 [mm], gr. izolacji 70 [mm] – 40 m.

- poz. nr 123 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – występuje Separator mikropęcherzy powietrza reflex ‘exair solar’ typ A 1 1/2 S – 1 szt., natomiast w zestawieniu materiałów jest Separator mikropęcherzy powietrza reflex ‘exair solar’ typ A 1 1/2 S – 2 szt.

- poz. nr 144 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – występuje Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ „ARMAFLEX HT” gr. 19 mm dla ruroc. o śr. 15 mm – 3 m, natomiast w zestawieniu materiałów jest Otulina Aeroflex EPDM 19x15 – 37 m

- brak w przedmiarach poz. 89,90,91,92,93 z zestawienia z dokumentacji projektowej opis techniczny instalacja solarna.

- poz. nr 111 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – występuje izolacja rurociągów, śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) DN 25 mm – 35 m, natomiast w zestawieniu materiałów poz. 123 jest Otulina izolacyjna Thermaflex FRZ DN 25, gr. 13 [mm] – 40 m

- poz. nr 112 przedmiaru „Instalacje sanitarne” – występuje izolacja rurociągów, śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) DN 20 mm – 35 m, natomiast w zestawieniu materiałów poz. 123 jest Otulina izolacyjna Thermaflex FRZ DN 20, gr. 13 [mm] – 16 m


Odpowiedź:
W związku z powyższym Zamawiający zmieni zał. nr 19 do SIWZ – przedmiar robót branża sanitarna.
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 12:51
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 12:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 10:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1141 razy