BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”,
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że dnia 12 września 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, o następującej treści:

Pytania:
W przedmiarze branży elektrycznej występują następujące różnice pomiędzy zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej:

- poz. nr 6 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy FR 304 – 1 szt, powinno być „Wył. różnicowy P 304-40-30-AC” – 1 szt.

- poz. nr 9 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4) biegunowy P-304-40-30-AC – 5 szt., powinno być „Wył. różnicowy P 304-40-30-AC” – 4 szt.

- poz. nr 11 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-301-B-6 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest S 301B 6A – 2 szt.

- poz. nr 12 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-301-B-10 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 301B10 – 1 szt.

- poz. nr 13 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-301-B-16 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest S 301B 16A – 1 szt.

- poz. nr 14 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S-301-C-6 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 301-C 6A – 3 szt.

- poz. nr 15 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-303-C-6 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 301-C 6A – 1 szt.

- poz. nr 16 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-303-C-25 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 303-C-25 A – 1 szt.

- poz. nr 17 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S-303-C-10 A – 6 szt., w zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 303-C-10 A – 1 szt.

- poz. nr 18 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy S 303-B-16 A – 6 szt., zestawieniu materiałów jest Wyłącznik S 303-B-16 A – 1 szt.

- brak w przedmiarze wyłącznika S 303 C 32 A – 2 szt.

- poz. nr 27 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 mm2 – 130 m, w zestawieniu materiałów jest przewód YDY 3x15 mm2 – 90 m.

- poz. nr 38 przedmiaru „Instalacje elektryczne” – Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2x2 przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 – bryzgoszczelne – 13 szt., w zestawieniu Gniazdo natynk. szczel. podw. 1f z bol. – 2 szt.


Odpowiedź:
W związku z powyższym Zamawiający informuje:
1) poz. 6 – ujęto rozłącznik izolacyjny FR a nie wyłącznik różnicowy P 304. Należy przyjąć rozłącznik FR,
2) pozycje: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38 – należy przyjąć wartości zgodne z zestawieniem montażowym,
3) poz. 27 – należy przyjąć długość przewodu 130 m,
4) rozłącznik S303C 32A w ilości 3 szt. należy ująć w przedmiarze robót.
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 12:49
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 10:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1117 razy