BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniach 7 i 12 września 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, dot. rozbieżności poz. 60 przedmiaru robót budowlanych (zał. nr 17 do SIWZ) zestawieniem stolarki. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że prawidłowa wielkość powierzchni okien wznosi 1.50 x 1,80 x 6 ‘ 16,20 m2.

Jednocześnie w związku z otrzymaną 7 września 2012 r. prośbą o uzupełnienie rysunków na strop z rozmieszczeniem i zestawieniem płyt stropowych Zamawiający informuje, iż dokumentacja budowlana zawiera wszystkie niezbędne elementy dotyczące realizacji budynku. W projekcie budowlanym i części konstrukcyjnej znajduje się rysunek zatytułowany „Rzut konstrukcji stropodachu – strop TERIVA 4.0/1 h=24 cm.” jest oznaczony numerem k-3.
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 12:47
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 10:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1115 razy