BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.7.2012 „BUDOWA KOTŁOWNI Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego i koniecznością uzyskania wyjaśnień od wykonawcy dokumentacji projektowej Zarząd Powiatu w Piszu modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Or.272.1.7.2012.
1. W sekcji VII pkt 3. SIWZ w termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zmienia się z 18 września 2012 r. do godz. 10:00 na 26 września 2012 r. do godz. 10:00. Pozostałe zapisy w tym punkcie pozostają bez zmian.
2. W sekcji X pkt 2 SIWZ termin składania ofert zmienia się z 18 września 2012 r. do godz. 10:00 na 26 września 2012 r. do godz. 10:00. Pozostałe zapisy w tym punkcie pozostają bez zmian.
3. W sekcji X pkt 4. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi 26 września 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24”

W związku z dokonanymi modyfikacjami SIWZ zamawiający zmienił również treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie treści SIWZ znajdują się w plikach do pobrania (format pdf)
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 wrz 2012 14:19
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2012 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2012 10:11
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1357 razy