BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do treści SIWZ

dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 7 września 2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo odnośnie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, o następującej treści:

Przedsiębiorstwo […] zwraca się z prośbą o udostępnienie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” – branża: KONSTRUKCJA.

W związku z powyższą prośbą Zamawiający informuje, iż projekt budowlano-wykonawczy branża: konstrukcja zawarty jest w zał. nr 11 do SIWZ (projekt budowlano-wykonawczy część I – architektura i konstrukcja). Załącznik jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu (www.bip.powiat.pisz.pl) wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, SIWZ oraz załącznikami do SIWZ jako archiwum w formacie zip. Plik z projektem budowlano-wykonawczym branża: konstrukcja opisany jest jako Warunki geotechniczne Opis techniczny konstrukcji i rysunki (plik w formacie PDF).

Starosta Piski
/-/
mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2012 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2012 14:00
Data edycji: piątek, 14 wrz 2012 14:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2012 07:28
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1435 razy
Ilość edycji: 1