BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
Marcinkowo 156, 11-700 Mrągowo,
woj. warmińsko-mazurskie.

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje się pliku do pobrania (plik w formacie pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 wrz 2012 08:30
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2012 07:24
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1029 razy