BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie”, zgodnie z projektami budowlanymi
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót poszczególnych branż stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013


Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pliki do pobrania w formatach pdf i zip.
Data powstania: poniedziałek, 3 wrz 2012 10:19
Data opublikowania: poniedziałek, 3 wrz 2012 11:20
Data edycji: piątek, 14 wrz 2012 14:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2012 07:28
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1943 razy
Ilość edycji: 1