BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA OR.272.1.6.2012 – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAWILONU PEDIATRYCZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W SP ZOZ – SZPITAL POWIATOWY W PISZU”
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Piszu” do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został wykonawca:

Inwestycje i Nieruchomości Tadeusz Chrzanowski
12-200 Pisz, Maldanin 21c


Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż wykazał on, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą ilość punktów.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, o przyznanej poszczególnym ofertom punktacji oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania i ofertach odrzuconych znajduje się w zawiadomieniu o wyborze oferty (plik do pobrania w formacie pdf).
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 sie 2012 12:01
Data opublikowania: środa, 29 sie 2012 12:04
Data edycji: środa, 29 sie 2012 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2012 15:14
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 962 razy
Ilość edycji: 1