BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno - położniczego wraz
z budynkiem administracyjnym w SPZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu, zgodnie z projektami budowlanymi
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót poszczególnych branż stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013


szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pliki do pobrania w formacie pdf i zip.
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2012 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2012 13:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 08:17
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1333 razy