BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko koordynatora „Rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach „RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ROK 2012 - I etap

Komisja w składzie:
1. Magdalena Kleczkowska - p.o. Dyrektora PCPR w Piszu
2. Wanda Bujko - Główny księgowy PCPR w Piszu
3. Anna Augustynowicz - Referent PCPR w Piszu
rozpatrzyła kandydatury osób aplikujących na stanowisko koordynatora „Rodzinnej pieczy zastępczej”
Do Centrum wpłynęły 2 oferty aplikacyjne.1 oferta nie spełnia wymogów formalnych niezbędnych w ogłoszeniu o naborze.
Do II etapu zakwalifikowano:

1. Panią Monikę Orłowską – zam. Biała Piska.

Rozmowę kwalfikacyjną zaplanowano na dzień 09 czerwca 2012 r. na godzinę 09:00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

O terminie rozmowy osoba zainteresowana została powiadomiona telefonicznie.

p.o Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu
mgr Magdalena Kleczkowska


Data powstania: piątek, 6 lip 2012 14:40
Data opublikowania: piątek, 6 lip 2012 14:41
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:26
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1838 razy