BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko INFORMATYK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 , poszukuje osoby na stanowisko: INFORMATYK
Opis stanowiska:

- obsługa informatyczna strony internetowej
Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe(informatyka)
- umiejętność administrowania siecią komputerową
- doświadczenie w programowaniu, wdrażaniu oprogramowania (software)
- umiejętność konfiguracji sieci
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- umiejętność tworzenia stron internetowych
- znajomość założeń POKL
Oferta:
- umowa zlecenie
- nienormowany czas pracy
- zatrudnienie do 31.12.2012r.
Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy(CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 8 lipca 2012r. do godziny 15.00(10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.
Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: piątek, 29 cze 2012 12:32
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 12:34
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:26
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1602 razy