BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Piszu dla Wydziału Komunikacji i Transportu oraz dokonywanie odbioru i kasacji tablic rejestracyjnych wycofanych z ruchu. Tablice rejestracyjne powinny być wykonane zgodnie ze wzorami określonymi przez Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.). Szczegółowy opis tablic rejestracyjnych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku 730 do 15:30 nie później niż do 21 czerwca 2012 r. do godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1 - Biuro Obsługi Klienta.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 24.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się w plikach do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 cze 2012 14:24
Data opublikowania: środa, 13 cze 2012 14:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2012 08:07
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1021 razy