BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
Starosta Piski informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych., wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:
PHU Renoma ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.


Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

PHU Renoma ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz (100 punktów)

PPHU „MARTEX” ul.Suwalska 11B, 19-300 Ełk (77,61 pkt)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE GLOBO Barbara Sułkowska ul.Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko (85,48 pkt)

Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert ani nie wykluczył żadnych wykonawców.Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty znajduje się w pliku do pobrania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 maj 2012 10:55
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 11:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2012 14:37
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1268 razy