BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro
Starostwo Powiatowe w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, Biuro Obsługi klienta (pok. nr 1)

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 kwietnia, godz.. 10:15 w Starostwie Powiatowym w Piszu, pok. nr 24.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pliki do pobrania w formacie pdf.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2012 09:57
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2012 10:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2012 13:07
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 971 razy