BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

Dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Usługi obejmują w szczególności:

• trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trenig gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
• trening umiejętności spędzania czasu wolnego,w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
• poradnictwo psychologiczne;
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków,pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
• niezbędną opiekę;
• terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
• inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanie stanowisku pracy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie prowadzony jest przez Parafię Ewangelicko - Augsburską w Mikołajkach.


Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
Ukta 31
12-220 Ruciane Nida
tel. 87/425 71 64 fax. 87/425 71 36
Kierownik ŚDS: Danuta Brdęk
Dyrektor:Leszek Michalak
Data powstania: czwartek, 29 mar 2012 09:20
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2012 09:25
Data edycji: środa, 10 kwi 2013 10:53
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 4141 razy
Ilość edycji: 10